PRIVACYVERKLARING SWETTERHAGERUN, hierna te noemen MINIRUN  

 

De MiniRun kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de MiniRun en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de MiniRun verstrekt. De MiniRun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:-Uw voor- en achternaam-Uw adresgegevens-Uw telefoonnummer-Uw e-mailadres-Uw IP-adres

WAAROM DE MINIRUN GEGEVENS NODIG HEEFT
De MiniRun verwerkt  uw  persoonsgegevens  om telefonisch contact  met  u op  te  kunnen  nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per  e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast  kan de MiniRun uw persoonsgegevens gebruiken  in het  kader  van  het  uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 
HOE LANG DE MINIRUN GEGEVENS BEWAART
De MiniRun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens over eventuele bestellingen worden na verwerken binnen één maand verwijderd.
Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden bewaard tot u zich uitschrijft. Inschrijvingen hiervan blijven bewaard tot maximaal 1 maand na beëindiging van uw opzegging
 
DELEN MET ANDEREN
De MiniRun verstrekt uw. persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de MiniRun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De MiniRun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
De MiniRun maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de MiniRun bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de MiniRun te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De MiniRun heeft hier geen invloed op. De MiniRun heeft Google geen toestemming gegeven om via de MiniRun verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@minirun.nl. De functionaris gegevensbescherming (fg) MiniRun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De MiniRun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MiniRun maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de MiniRun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de MiniRun op via info@minirun.nl

www.minirun.nl is een website van de MiniRun.

De MiniRun is als volgt te bereiken: info@minirun.nl