Vrijwaring 2018

VRIJWARING

De inschrijver zal op zondag 08 juli 2018, meerijden met de ‘Swetterhage- Run’, het liefdadigheids- evenement georganiseerd door Walter van Hartevelt, verder te noemen de Swetterhagerun.

Inschrijver verklaart en aanvaardt:

  • dat de Swetterhagerun heeft meegedeeld zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke meerijd-rit te realiseren;
  • dat hij/zij de Swetterhagerun noch de bij de organisatie betrokkenen op geen enkele wijze aansprakelijk stelt dan wel zal stellen voor welke schade dan ook hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt, toegebracht aan ondergetekende dan wel aan zijn auto of oldtimer, duopassagier dan wel andere passagiers of voor schade die ondergetekende toebrengt aan derden en de Swetterhagerun en de bij de organisatie betrokkenen in dit verband te vrijwaren tegen claims van derden;
  • dat hij/zij door de inschrijving aan de Swetterhagerun bekend is met de inhoud van deze verklaring en derhalve de inschrijving geacht mag worden als zijnde akkoord met voornoemde voorwaarden waardoor ondertekening van deze voorwaarden ontbreekt.

Zoeterwoude-Dorp
08 juli 2018