Geschiedenis

Dé Swetterhage Run
is een initiatief van Walter van Hartevelt.

Na een ernstig motorongeluk in 1994, waarbij Walter zo’n tien maanden was uitgeschakeld, is hij in 1995 begonnen als vrijwilliger bij de woon- en leefgemeenschap voor de verstandelijk beperkte bewoners van Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp. Het complex maakt deel uit van de stichting Gemiva en biedt aan ± 325 bewoners verzorging en huisvesting.

In 1996 kreeg Walter het idee om een rondrit met en voor bewoners van deze instelling te gaan rijden. Hij was op dit idee gekomen omdat er bij andere instellingen in het land ook van dit soort ritten werden gemaakt waar dat dit veelal met vrachtauto’s of met motoren met zijspan gebeurd. Doordat hij zelf altijd al in een Mini had gereden was de beslissing om een rit met dit Engelse autootje te gaan rijden niet zo moeilijk en nodigde hij in 1996 Minirijders uit (het gehele land) om de bewoners van Swetterhage mee te nemen voor een rit door de omgeving, waarbij het de bedoeling is dat zij minimaal één bewoner meenemen.

Aan deze oproep werd gehoor gegeven door 80 Minirijders uit het hele land. Hiermee was de Swetterhage-run geboren en wordt deze heden ten dage nog steeds gereden. Inmiddels kunnen zo’n 150 Minirijders deelnemen en worden zij tegenwoordig begeleid door 12 motoragenten van het korps Haaglanden die hier geheel vrijwillig hun medewerking aan verlenen !

Iedere Minirijder is welkom met zowel een Classis als een New Mini en kan gebruik maken van een geheel gratis kampeer weekeinde (m.u.v. eigen versnaperingen en brandstof) en genieten van gezellige dagen. Waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk DE rit op de, inmiddels traditioneel, 2e zondag in juli die om 13:00 start en de deelnemers, via een mooie route door de omgeving, brengt naar een verrassende pauzestop van ongeveer een uur.

Het  evenement is niet clubgebonden, dus vrij voor individuele Minirijders en Minirijders uit de ons omringende landen.

1e rit: zaterdag 13 juli 1996

Na veel rondbellen en veel publiciteit stonden er zo’n 80 mini’s en hun bestuurders klaar om ruim 90 bewoners van Swetterhage een leuke dag te gaan bezorgen.
Alle bestuurders en bewoners kregen van Walter alvast als herinnering een modelmini aangeboden. Hierop namen de bewoners en hun begeleiding plaats in de gereedstaande mini’s.

De bestuurders van de mini’s vertrokken één voor één met een routebeschrijving om een prachtige rit door het groene hart te gaan rijden. Halverwege de rit was er een tussenstop bij Avifauna om met 1 grote boot een rondvaart over het Braasemermeer te gaan maken.

Na de rondvaart werd er geprobeerd om op de terugweg naar Swetterhage zoveel mogelijk in colonne te rijden, wat aardig lukte gezien het feit dat we toen nog geen politiebegeleiding hadden.

Bij de terugkomst op Swetterhage werden we getrakteerd op een demonstratie met modelvliegtuigjes op het sportveld. Als afsluiting van deze heerlijke dag kregen we een concert aangeboden door de drumfanfare Vios uit Zoeterwoude.
Een ding was na deze dag wel heel erg duidelijk, in 1997 zou er zeker weer een minidag gaan plaats vinden!!!